დასრულებული პროექტები

კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 222 221 ₾ 2014.09.12 2015.06.11 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 108 000 ₾ 2014.09.03 2014.10.15 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 3 180 620 ₾ 2014.09.01 2016.03.15 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 13 860 ₾ 2014.08.15 2014.09.26 გურია
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 542 782 ₾ 2014.08.08 2014.12.22 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 618 220 ₾ 2014.08.06 2015.07.31 იმერეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 402 380 ₾ 2014.07.25 2014.09.17 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 4 076 370 ₾ 2014.07.17 2016.01.27 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 518 091 ₾ 2014.07.03 2014.10.24 კახეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
USAID 3 726 980 ₾ 2014.07.01 2014.12.12 საერთო პროექტები