დასრულებული პროექტები

კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 124 759 ₾ 2014.12.23 2015.01.06 შიდა ქართლი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 2 145 590 ₾ 2014.12.19 2015.11.26 საერთო პროექტები
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 42 800 ₾ 2014.12.05 2015.02.17 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 194 187 ₾ 2014.12.04 2014.12.26 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 5 178 980 ₾ 2014.12.04 2016.07.11 თბილისი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 312 456 ₾ 2014.11.20 2015.04.21 ქვემო ქართლი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 2 382 160 ₾ 2014.11.11 2015.04.15 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 94 762 ₾ 2014.11.10 2014.12.02 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 2 032 470 ₾ 2014.10.29 2015.12.23 საერთო პროექტები
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 589 780 ₾ 2014.10.25 2015.05.21 საერთო პროექტები