დასრულებული პროექტები

კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 543 364 ₾ 2015.02.13 2015.09.29 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 459 220 ₾ 2015.01.14 2017.01.12 შიდა ქართლი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 3 304 240 ₾ 2015.01.10 2015.12.28 შიდა ქართლი
კატეგორია: ნაპირსამაგრები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 127 020 ₾ 2015.01.09 2015.09.28 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 218 590 ₾ 2015.01.09 2015.10.28 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 808 610 ₾ 2015.01.09 2015.10.05 კახეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 2 413 020 ₾ 2014.12.26 2016.02.16 საერთო პროექტები
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 685 869 ₾ 2014.12.25 2015.05.18 ქვემო ქართლი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 829 553 ₾ 2014.12.24 2015.09.11 შიდა ქართლი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 580 110 ₾ 2014.12.24 2016.05.17 კახეთი