დასრულებული პროექტები

კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
KFW 213 285 ₾ 2015.06.16 2015.09.25 საერთო პროექტები
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 249 166 ₾ 2015.06.12 2015.09.03 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 252 540 ₾ 2015.05.01 2016.01.15 ქვემო ქართლი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 2 841 610 ₾ 2015.04.17 2016.04.22 ქვემო ქართლი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
KFW 8 920 ₾ 2015.04.16 2015.06.30 საერთო პროექტები
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 681 490 ₾ 2015.04.04 2016.12.08 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 323 230 ₾ 2015.03.17 2016.01.21 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 027 240 ₾ 2015.03.12 2016.05.27 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: ნაპირსამაგრები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
ADB 5 264 150 ₾ 2015.02.18 2016.08.11 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 326 560 ₾ 2015.02.14 2016.11.02 კახეთი