დასრულებული პროექტები

კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 347 211 ₾ 2015.10.23 2015.12.29 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 645 790 ₾ 2015.10.21 2016.12.22 კახეთი
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 033 450 ₾ 2015.10.02 2017.01.17 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 284 938 ₾ 2015.09.29 2016.01.08 შიდა ქართლი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 678 752 ₾ 2015.09.15 2016.04.05 იმერეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 344 859 ₾ 2015.09.15 2015.12.28 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 348 437 ₾ 2015.09.09 2015.12.28 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 807 832 ₾ 2015.09.03 2016.08.18 ქვემო ქართლი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
USAID 81 558 ₾ 2015.08.24 2015.10.22 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 224 710 ₾ 2015.08.05 2016.01.20 სამეგრელო-ზემო სვანეთი