დასრულებული პროექტები

კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 66 504 ₾ 2015.12.23 2016.05.23 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 1 066 340 ₾ 2015.12.18 2016.07.08 იმერეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 393 873 ₾ 2015.12.18 2016.05.20 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 341 600 ₾ 2015.12.17 2016.07.27 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 129 988 ₾ 2015.11.17 2015.12.25 იმერეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 999 995 ₾ 2015.11.14 2016.05.06 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 7 669 880 ₾ 2015.11.12 2016.12.21 იმერეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
USAID 1 296 140 ₾ 2015.11.05 2016.02.19 საერთო პროექტები
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 1 627 000 ₾ 2015.10.29 2017.02.16 შიდა ქართლი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 212 682 ₾ 2015.10.27 2016.07.20 საერთო პროექტები