დასრულებული პროექტები

კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 6 314 480 ₾ 2014.07.01 2015.06.30 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
USAID 2 853 510 ₾ 2014.07.01 2014.12.11 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
USAID 2 859 350 ₾ 2014.07.01 2014.11.12 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
USAID 6 812 520 ₾ 2014.06.30 2014.12.30 საერთო პროექტები
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 493 441 ₾ 2014.06.18 2014.10.09 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
USAID 2 971 460 ₾ 2014.06.16 2014.10.03 საერთო პროექტები
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
KFW 2 150 970 ₾ 2014.06.05 2015.02.27 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 7 180 450 ₾ 2014.05.28 2015.08.20 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
USAID 4 223 510 ₾ 2014.05.28 2014.12.24 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 117 996 ₾ 2014.05.27 2014.09.26 ქვემო ქართლი