გამწვანების აქცია თბილისი-რუსთავის გზაზე

2 მარტი 2016