თელავში საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მშნებელობა მიმდინარეობს

15 ივნისი 2018