ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის გზის რეაბილიტაცია დასრულდა

6 აგვისტო 2017