კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა

10 აგვისტო 2017
მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა
დონორი: WB

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP2) ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება ქვე-პროექტი „კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა“.

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართა 2017 წლის 9 აგვისტოს 12:30 საათზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, კაცხის სვეტის მონასტერში.

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე:

  

02_ER_Reconstruction of Monks cells and service building at Katskhi Pillar - geo 

 

საკონტაქტო პირები:

ნუცა გუმბერიძე, მგფ ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი,

მობ: +995 598 88 20 19, ელ.ფოსტა: feedback@mdf.org.ge