სოციალური აუდიტის ანგარიში - შემოკლებული განსახლების სამოქმედო გეგმა რეგიონული განვითარების მეორე პროექტისათვის - გელათის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა.

9 ივნისი 2017
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

სოციალური აუდიტის ანგარიში - შემოკლებული განსახლების სამოქმედო გეგმა  რეგიონული განვითარების მეორე პროექტისათვის - გელათის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა.

 

Gelati SP - Social Audit Report - D