ბატონის ციხის რეაბილიტაციის ქვეპროექტი (მუზეუმი და ტერიტორია) თელავში - ფაზა 2

31 აგვისტო 2015

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების პროექტის (RDP) ფარგლებში და ითვალისწინებს ბატონის ციხის მუზეუმის არსებული დაუმთავრებელი ნაგებობის რეკონსტრუქციასა და ფუნქციონალურ აღჭურვას.  ბატონის ციხის მუზეუმი მდებარეობს ქალაქ თელავში ერეკლე II სასახლის მიმდებარედ. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ახალი სივრცის შექმნა იაშვილის გალერეისთვის და  სახურავის ნაწილზე ხმის იზოლაციის მოწყობა. სახურავის ამავე ნაწილში ასევე დაგეგმილია ტერასისა და კაფეს განთავსება.

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვა და გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

 

გმ-ბატონის ციხის რეაბილიტაციის  ქვეპროექტი (მუზეუმი და ტერიტორია) თელავში - ფაზა 2