ცვლილება საკონკურსო წინადადებაში

7 ივნისი 2012
სადრენაჟე/სანიაღვრე არხებისა  და წყალსადენი სისტემების რეაბილიტაცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში